ONI NAJLEPIEJ ZNAJĄ HISTORIĘ BRANIEWA

Poznaliśmy laureatów konkursu historycznego „Jestem stąd – moje Braniewo”. Konkurs pod patronatem Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga zorganizowano w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego, a także przedstawiciele instytucji samorządowych, oświatowych, kulturalnych i przedsiębiorstw.

Zadaniem uczestników konkursu – dwuosobowych drużyn reprezentujących daną instytucję – było rozwiązanie w czasie 30 minut testu zawierającego pytania dotyczące historii miasta Braniewa.

Autorem testu była Pani Ewa Siejk. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały: Pani Anna Wiśniewska i Pani Agnieszka Borysewicz–Filipek z Zespołu Szkół Budowlanych.

 

Laureatów konkursu wyłoniło jury w składzie: Agnieszka Borysewicz-Filipek – nauczyciel ZSB, Wojciech Jaroszek – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie i Dariusz Lis – Wicedyrektor ZSB.

Puchary, dyplomy i nagrody wręczał Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Mirosław Kudliński w asyście Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych Piotra Danielewicza.

Zwycięzcy konkursu

W kategorii uczniowie:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

2. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

3. Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

Wyróżnienie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

W kategorii instytucje oświatowe i kulturalne:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

2. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie

3. Zespół Szkól Budowlanych w Braniewie

W kategorii instytucje samorządowe i przedsiębiorstwa:

1. Bank Millennium, Oddział Millennium w Braniewie

2. Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

Sponsorzy pucharów i nagród:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Urząd Miasta Braniewa, PKO Bank Polski SA, Bank Millennium i Zespół Szkół Budowlanych.