Otwarcie lapidarium ewangelickiego

Dnia 26 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 na terenie Parafii Prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Braniewie przy ul Wspólnej odbyło się oficjalne otwarcie lapidarium ewangelickiego. W spotkaniu uczestniczyła 25 osobowa delegacja z Niemiec składająca się z byłych mieszkańców Prus Wschodnich w tym m.in. mieszkańców Braniewa i Ornety. Delegacji przewodniczył urodzony w obecnym Powiecie Braniewskim (Długobór) Pan Manfred Ruhnau, który wraz z Panią Manuelą Beget był organizatorem tegorocznego przyjazdu na Warmię i Mazury.

W uroczystościach wzięli też udział samorządowcy naszego regionu: Leszek Dziąg Starosta Braniewski oraz Tomasz Sielicki Wójt Gminy Braniewo. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta w tym delegacja z Towarzystwa Miłośników Braniewa.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zwiedzenia cerkwi (w przeszłości kaplicy cmentarnej cmentarza ewangelickiego) oraz udziału w otwarciu i poświęceniu lapidarium powstałego ku czci byłych ewangelickich mieszkańców Braniewa. Na zakończenie odbyła się modlitwa ekumeniczna w intencji zmarłych – pochowanych na byłym cmentarzu ewangelickim w Braniewie. Modlitwa odbyła się przy współudziale Proboszcza Parafii Prawosławnej ks. Witalisa Leończuka, Proboszcza Bazyliki Mniejszej p.w. św. Katarzyny w Braniewie ks. prałata Leszka Galicy i Proboszcza Parafii prawosławnej p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Ornecie ks. Radosława Kondraciuka. W uroczystościach uczestniczył także niemiecki ksiądz katolicki ks. Andre Schmeier.

Parafia Prawosławna w Braniewie postanowiła uczcić miejsce po byłym cmentarzu ewangelickim zlikwidowanym w 1969 r. W 1972 r. część tego cmentarza została przekazana Parafii Prawosławnej. W latach 90-tych teren został ogrodzony, a fragmenty zniszczonych nagrobków złożono w jednym miejscu. Decyzją proboszcza wybudowana została tam kaplica, w której centralnym miejscu umieszczona jest granitowa tablica informująca o pochowanych tu ewangelikach.

Większa część byłego cmentarza jest własnością Miasta Braniewa a mniejsza część, którą opiekuje się Parafia Prawosławna była miejscem pochówku urzędników państwowych Prus Wschodnich oraz duchownych protestanckich będących proboszczami w Braniewie i w okolicach.

Obok kaplicy w formie lapidarium umieszczone są elementy płyt nagrobnych z dawnych mogił. W chwili obecnej każdy będzie mógł zapalić tam świeczkę oddając cześć pochowanym osobom.

Autor artykułu: Zbigniew Kędziora

Poniżej relacja fotograficzna…