INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY

Szkoła w programie MON Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie został wytypowany do udziału w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej „Informatyczne zielone garnizony”. Program będzie…
BIEG PAMIĘCI 2017

Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji Biegu Pamięci zorganizowanej w celu upamiętnienia Świętego Jana Pawła II oraz popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu. W tym…
WITAMY NOWE RODZINY ZASTĘPCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. W…

Uchwała nr 306/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do reprezentowania organizacji pozarządowych…