KORZYSTAJMY Z MAPY ZAGROŻEŃ

Widząc zagrożenie w swoim otoczeniu lub czując brak poczucia bezpieczeństwa wystarczy przesłać swoje zgłoszenie. Mieszkańcy Powiatu Braniewskiego mają możliwość zgłaszania uwag dotyczących zagrożeń i…

Uchwała nr 301/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych…
Z MIŁOŚCI DO WŁOSÓW

Zapraszamy salony fryzjerskie i mieszkańców Powiatu Braniewskiego do włączenia się w akcję „z miłości do włosów” organizowaną przez Stowarzyszenie Mówimy NIEboRAKOWI. Finał akcji w…
Wigilia w SOSW

W środę 17 grudnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym odbyło się spotkanie opłatkowe. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: Etatowy Członek…