KORZYSTAJMY Z MAPY ZAGROŻEŃ

Widząc zagrożenie w swoim otoczeniu lub czując brak poczucia bezpieczeństwa wystarczy przesłać swoje zgłoszenie. Mieszkańcy Powiatu Braniewskiego mają możliwość zgłaszania uwag dotyczących zagrożeń i…

Uchwała nr 301/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych…