OBCHODY MAJOWE W BRANIEWIE

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Braniewskiego na obchody związane z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program obchodów: 28.04.2018 16.30 – Promocja książki „Jesteśmy między…
XVI POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ

Starosta Braniewski oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu zapraszają na XVI Powiatową Giełdę Szkół. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu…
PRZED NAMI CIEKAWE WYDARZENIA

Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej i…
NOWA WYSTAWA W MUZEUM

15 marca 2018 roku w Muzeum Ziemi Braniewskiej miało miejsce uroczyste otwarcie kolejnej wystawy, przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Braniewa. Wystawę pn. „Dziedzictwo Kresów Wschodnich”…
ROZMAWIANO NIE TYLKO O MUNDIALU

W Powiecie Braniewskim gościła Renata Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podsekretarz spotkała się ze Starostą Braniewskim Leszkiem Dziągiem, wizytowała także…