„Warmia w kolorach”

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim – Oranżeria Kultury serdecznie zapraszają fotografów amatorów jak i profesjonalistów do przesyłania fotografii ukazujących bogactwo…
Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa – działki 137/1 o pow.0,2583 ha, położonej w obrębie 3, miasta Braniewa.

Starosta Braniewski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 137/1 o pow.0,2583 ha, położonej …
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

Już po raz dziewiętnasty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie zorganizowano Powiatowy Konkurs Recytatorski. Temat tegorocznego konkursu to „Zwierzęta bohaterami wierszy dla dzieci”. Patronat…
2 MAJA DZIEŃ FLAGI

We wtorek 2 maja 2018 roku w Braniewie uroczyście obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W obchodach uczestniczyli:  Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jan…
OBCHODY MAJOWE W BRANIEWIE

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Braniewskiego na obchody związane z 227 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program obchodów: 28.04.2018 16.30 – Promocja książki „Jesteśmy między…
XVI POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ

Starosta Braniewski oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu zapraszają na XVI Powiatową Giełdę Szkół. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, weterynarii i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Powiecie Braniewskim uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu…
PRZED NAMI CIEKAWE WYDARZENIA

Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej i…