Z WIZYTĄ W STAROSTWIE

24 stycznia 2019 roku Starostwo Powiatowe w Braniewie na zaproszenie Wicestarosty odwiedziła rodzina Państwa Tuptońskich. Wizyta rozpoczęła się od spotkania ze Starostą Braniewskim Karolem…
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa – działki 137/1 o pow. 0,2583 ha, położonej w obrębie 3, miasta Braniewa.

Starosta Braniewski ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 137/1 o pow. 0,2583 ha,…
MIKOŁAJKI NA ODDZIALE DZIECIĘCYM

Tradycyjnie w Dzień Świętego Mikołaja – „Mikołajki” przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie odwiedzają dzieci, które w tym dniu przebywają na oddziale dziecięcym braniewskiego szpitala.…