Park przy Sikorskiego do zagospodarowania

Jeszcze 70 lat temu był tu cmentarz. Po wojnie — przez wiele lat — funkcjonowało licealne boisko. Gdy przestało spełniać jakiekolwiek normy — park przy ul. Sikorskiego w Braniewie zaczął niszczeć.

Właścicielem działki jest Powiat Braniewski. Dzisiaj są pomysły stworzenia w tym miejscu kortów tenisowych lub parku zabaw, wysunięte przez prywatnych inwestorów. Na przeszkodzie stoją jednak rozwiązania prawne.

Park na grobach

Jak udało nam się ustalić, jest dwóch inwestorów, którzy chcieliby ten teren przejąć i zagospodarować. Jeden widziałby w tym miejscu m.in. korty do tenisa. Drugi — park zabaw dla dzieci.

— Ten teren na pewno nie jest już potrzebny szkole — mówi starosta braniewski Leszek Dziąg. — Może spełniać rolę rekreacyjno-parkową. Ale określone decyzje w tych kwestiach musi podjąć konserwator zabytków, gdyż przed wojną był tutaj cmentarz.

Historia nekropolii nie jest wcale aż tak bardzo odległa. W rogu cmentarza — u zbiegu ulic Sikorskiego i Stefczyka, w rowie przeciwczołgowym — była zbiorowa mogiła ludności cywilnej i żołnierzy. Piętnaście lat temu przeprowadzono w tym miejscu prace ekshumacyjne, podczas których odnaleziono szczątki żołnierzy Wehrmachtu.

Powiat chce sprzedać

Dlaczego Powiat Braniewski sam nie zagospodaruje tego terenu? Powód jest prosty — zgodnie z prawem nie może tego zrobić.

— W zadaniach własnych powiatu nie ma rewitalizacji cmentarzy, zagospodarowywania zieleni miejskiej czy terenów rekreacyjnych — mówi Leszek Dziąg. — Nawet jeśli to są sensowne i interesujące projekty — to my nie mamy ich w kompetencjach.

Jak można rozwiązać tę sytuację, z korzyścią dla miasta i mieszkańców?

— Chętnie wystawimy tę działkę na sprzedaż — mówi starosta. — Lub przekażemy ją samorządowi miejskiemu, jeśli byłby nią zainteresowany.