Piłka nożna – radość, zdrowie, współzawodnictwo

W dniu 31.05.2016 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 odbył się kolejny etap II Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców. (Pierwszy odbył się w dniu 24.05.2016 r.).

Tym razem rozgrywki odbyły się wśród klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Powiatu Braniewskiego. W zawodach udział wzięły drużyny z Braniewa, Lipowiny, Płoskini i Fromborka. Zawody sędziowali Tomasz Lubnau i Paweł Waszkiewicz. Była to prawdziwa sportowa rywalizacja. Drużyny, które w ćwierćfinale zajęły pierwsze lub drugie miejsce w klasyfikacji awansowały do półfinału. Rozgrywki finałowe wyłoniły zwycięzców oraz najlepszych zawodników II Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców.

Na zakończenie turnieju puchary i medale wręczyli: Przedstawiciel Zarządu Powiatu Braniewskiego – Pan Mirosław Kudliński oraz Pani Bernadeta Kryger – Członek Założyciel SE „Drabina” i jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie.

Turniej zorganizowano w ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Braniewskiego, a Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Drabina” z Braniewa. Umowa dotyczyła wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze ponadgiminnym.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie;
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Lipowinie
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Fromborku
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został: Kacper Grochowski, najlepszym bramkarzem turnieju został: Dawid Sznaza, a królem strzelców został: Jakub Szpakowski. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Stowarzyszenie Edukacyjne „Drabina” od kilku lat organizuje ciekawe i ważne przedsięwzięcia na rzecz dzieci, zarówno sportowe, jak i kulturalne. Kształtują one w uczestnikach stosowanie zasad społecznych, np.: zasady fair play oraz szacunku do siebie i konkurentów. Zapewniają także wszechstronny rozwój psychofizyczny, społeczny i emocjonalny. Wypracowanie w uczniach stosowania zasad prawdziwej sportowej rywalizacji zaowocuje niejednokrotnie w ich życiu dorosłym. Dlatego Powiat Braniewski tak chętnie wspiera tego typu przedsięwzięcia.