PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE

W dniu 14 stycznia 2020 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olszynie odbyło się spotkanie Starosty Braniewskiego Karola Motyki, Wicestarosty Mirosława Kudlińskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Wojciecha Skiby z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim. Celem spotkania było omówienie obecnych i przyszłych inwestycji na terenie powiatu braniewskiego.

– Priorytetem jest obwodnica dla miasta Braniewa, która odciąży ruch drogowy w mieście – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

– Planowane jest również wykonanie odcinka wjazdu i zjazdu z drogi łączącej ul. Błotną z ul. Królewiecką – mówi Wicestarosta Mirosław Kudliński.

Kolejną ważną inwestycją drogową dla mieszkańców Powiatu Braniewskiego jest wykonanie trwałego wjazdu na drogę S22 w okolicy przejścia granicznego w Grzechotkach z drogi powiatowej nr 1393.

Dzięki realizowanym i planowanym inwestycjom poprawi się komfort podróżowania po drogach Powiatu Braniewskiego.