Podpisanie umów z OP

Z myślą o rozwoju lokalnym Zarząd Powiatu Braniewskiego w czerwcu podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, udzielając wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej.

W imieniu Zarządu umowy podpisywali: Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Wicestarostwie: Artur Mieczaniec i Mirosław Kudliński.

Dobra współpraca nastawiona na rozwój lokalny, przekłada się na konkretną i rzetelną realizację powierzonych zadań. Organizacje najczęściej nie posiadają własnych funduszy, poza składkami członkowskimi, a jedynym wkładem w realizację zadania jest praca własna członków stowarzyszenia lub praca wykonana przez wolontariuszy, którzy gotowi są poświęcić czas na działania społecznie użyteczne.

Nieco inną formą wsparcia objęte są organizacje pozarządowe, które pozyskały lub starają się pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych lub tzw. małych grantów. Przedsięwzięcia organizowane przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych środków znacznie wzbogacają kalendarz imprez w Powiecie Braniewskim.

Wykaz umów podpisanych w czerwcu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym z budżetu Powiatu Braniewskiego dostępny jest TUTAJ

Poniżej relacja fotograficzna z podpisania umów.