Podpisanie Umowy z PTTK

Turystyka jest jedną z dziedzin, która wpisuje się w rozwój Powiatu Braniewskiego. Jej znaczenie związane jest z walorami kulturowymi i przyrodniczymi np.: Zalewu Wiślanego, przebogatych, dziewiczych lasów, a także atrakcyjnych miejsc architektury sakralnej i kultury warmińskiej. U jej podstaw leży tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu działalności turystycznej przez różne grupy społeczne. Stawiając na kompleksowy rozwój Powiatu Braniewskiego powodujący poprawę jakości życia mieszkańców w dniu 7 czerwca 2016 roku Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, udzielając wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej. Ze strony Zarządu umowy podpisywali: Pan Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Pan Artur Mieczaniec – Wicestarosta. Ze strony PTTK Pani Agnieszka Banaś – Prezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej i Pan Leon Jasiński – Skarbnik Oddziału. Przedsięwzięcia organizowane przez PTTK w ramach przyznanych środków znacznie wzbogacają kalendarz imprez w Powiecie Braniewskim. W ramach zadań odbędą się rajdy turystyczne (piesze, rowerowe, motocyklowe), regaty żeglarskie, spływ kajakowy oraz plener malarski.