PODPISANIE UMOWY Z TOWARZYSTWEM MIŁOŚNIKÓW BRANIEWA

W Starostwie Powiatowym w Braniewie została podpisana umowa z Towarzystwem Miłośników Braniewa na realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Historyczno – kulturowe oblicza Regionu Braniewskiego.
Jest to zadanie całoroczne, celem którego jest prezentowanie mieszkańcom i turystom historii Braniewa, kreowanie tożsamości i dumy lokalnego społeczeństwa oraz prezentacja dorobku dziedzictwa narodowego. Realizowane zadanie ma zwrócić uwagę na bogactwo historyczne Ziemi Braniewskiej.
W imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego umowę podpisali: Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Artur Mieczaniec – Wicestarosta, ze strony Towarzystwa Miłośników Braniewa: Zbigniew Kędziora – Prezes TMB i Sabina Dorota Olbryś – Wiceprezes.
W ramach zadania TMB organizować będzie: konferencje, prelekcje, wykłady, wystawy muzealne, cykliczne Czwartkowe Spotkania z Historią. TMB wyda również publikacje naukowe przybliżające dawną i powojenną historię regionu.