Podpisanie umowy z Yacht Clubem

Podpisanie umowy z Yacht Clubem w gabinecie Starosty

„Słodko – wodny sposób na życie”. Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza w dniach 25 – 26 do Starej Pasłęki.

Rozwój Powiatu Braniewskiego zawsze w jakiejś mierze związany był z Zalewem Wiślanym. Niezwykła część zróżnicowanej historycznie kultury żeglarskiej stała się motorem rozwoju Braniewa i okolic w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Niewielu jednak wie, że niegdyś za sprawą Zalewu Wiślanego Braniewo było znaczącym portem i należało do słynnego związku miast portowych Europy Północnej.

W celu promowania kultury i tradycji żeglarskich w Powiecie Braniewskim oraz krzewienia rybołówstwa, tradycji uprawiania sportów wodnych, kultury kulinarnej oraz Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Powiat Braniewski zlecił Yacht Clubowi Zalewu Wiślanego realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające imprezy kulturalne mające szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego, tytuł zadania: „Słodko- wodny sposób na życie”.

Ze strony Zarządu Powiatu umowę podpisali: Starosta Braniewski – Leszek Dziąg i Wicestarosta Mirosław Kudliński. Ze strony Yacht Clubu Zalewu Wiślanego „NOWA PASŁĘKA” umowę podpisał Komandor Clubu – Andrzej Włodarczyk i Skarbnik Clubu – Robert Milewski.

Jednym z zaplanowanych działań w ramach zadania będzie konferencja pod tytułem „Szlak Wodny im .Króla Stefana Batorego”, która przybliży uczestnikom imprezy rolę Zalewu Wiślanego w rozwoju rejonów nadzalewowych. Konferencję prowadziła będzie Regina Czymbor z Biura Regionalnego w Elblągu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko – Mazurskiego, będzie także pokaz filmów o rozwoju żeglarstwa na Zalewie Wiślanym. Kolejnym działaniem w ramach zadania będą Regaty Żeglarskie im. Jarka Rąbalskiego. Będzie także mnóstwo atrakcji dla dzieci. Każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Dlatego gorąco zachęcamy Państwa do udziału w „Słodko-wodnym sposobie na życie”.

(24-07-2015, Arkadiusz Wiśniewski)