Podpisanie umowy z ZHP

Dziedzictwo narodowe, to ważny element kultury, historii i tradycji oraz znak pamięci zbiorowej. Idea „małej ojczyzny” czyni nas odpowiedzialnymi za dziedzictwo regionalne, przy czym ważne staje się integrowanie społeczności wokół ludzi zasłużonych w działaniach lokalnych, bohaterach, często skromnych, na co dzień umykających naszej uwadze. Mając powyższe na względzie Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 2 sierpnia 2016 roku zawarł umowę z organizacją pozarządową i udzielił dotacji w kwocie 3.000 zł. na realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem: Integracyjny międzypokoleniowy zlot mieszkańców Powiatu Braniewskiego w ramach obchodów 50 lecia rozpoczęcia operacji 1001 Frombork. Ze strony Zarządu umowę podpisali: Pan Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Pan Artur Mieczaniec – Wicestarosta. Ze strony Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej: Pani Anna Fedorowicz i Pan Arkadiusz Witkowski. Zadanie realizowane będzie we Fromborku, mieście utożsamianym zazwyczaj z miejscem pracy i życia Mikołaja Kopernika, stanowiło to niegdyś impuls dla harcerzy z całej Polski do odbudowy Fromborka ze zniszczeń wojennych i tym samym pielęgnowania miejsca działalności wybitnego astronoma. Operacja 1001 Frombork przebiegała w latach: 1966 – 1972, przy czym 1001 symbolizuje datę rozpoczęcia rocznicę obchodów tysiąclecia Polski.