PODPISANO UMOWĘ Z REJONEM KOSOWSKIM

Starosta Braniewski Leszek Dziąg oraz Władysław Hruszka i Mateusz Sobieszczuk – członkowie Zarządu Powiatu Braniewskiego podpisali w miejscowości Kosiw na Ukrainie umowę partnerską z tamtejszym Rejonem Kosowskim.

— To dopiero sam początek udanej i owocnej – mam nadzieję – współpracy — zaznacza starosta Leszek Dziąg, podkreślając, że jak do tej pory powiat nie miał żadnych oficjalnych kontaktów z Ukrainą. Chociaż – co należy podkreślić – w powiecie braniewskim mieszka duża grupa ludności pochodzenia ukraińskiego.

Kontakt z Rejonem Kosowskim na Ukrainie (leżącym na terenie Karpat Wschodnich, czyli Huculszczyzny) został nawiązany właśnie przez społeczność ukraińską, zamieszkującą powiat braniewski. Społeczność tę odwiedziła Katarzyna Łukaniuk – nauczycielka i radna rejonu. Dzięki niej doszło do dalszych działań i ostatecznie do podpisania umowy. Była to także propozycja wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg — Wymiana uczniów, kontakty gospodarcze, turystyka, współpraca w dziedzinie kultury – to, w dużym skrócie, pola działania, na których będziemy mogli współpracować ze stroną ukraińską. Wspólnie będziemy szukać płaszczyzn porozumienia. Na początek chcielibyśmy zaprosić ich do siebie i zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami z obu stron. Wiemy, że jest duże zainteresowanie taką wymianą informacji i możliwościami nawiązania szerszej współpracy.

Jak zawsze przy tego typu umowach ważnym punktem będzie wymiana młodzieży. Odwiedziliśmy na Ukrainie trzy szkoły – podstawową, odpowiednik naszej szkoły średniej oraz szkołę wyższą. Młodzi ludzie na pewno chętnie tam pojadą, aby zwiedzić przepiękne tereny i nawiązać nowe znajomości.

Będziemy mogli dużo czerpać z tamtejszych wzorców jeśli chodzi o turystykę. Rejon Kosowski, położony w malowniczych Karpatach, prężnie się rozwija, powstaje tam cała infrastruktura turystyczna.