PODPISANO UMOWY NA REMONT DRÓG

W dniu 6 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie zostały podpisane umowy na dofinansowanie przebudowy i remonty dróg w Powiecie Braniewskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Umowę na realizację zadań podpisami: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec.

– Dzięki podpisanym umową poprawi się w zauważalny sposób bezpieczeństwo i komfort kierowców podróżujących po drogach Powiatu Braniewskiego – mówi Wicewojewoda Warmińsko Mazurski Sławomir Sadowski

Dzięki umowie zostaną zrealizowane następujące zadania:

1 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1308N odcinek Baranówka-Wielkie Wierzno

2 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1165N odcinek Frombork-Biedkowo

3 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1381N odcinek Zawierz-Wielewo

4 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1322N odcinek Piele-Grabowiec

5 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1157N odcinek Stare Siedlisko-Dębiny

6 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1314N odcinek Rogity-Świętochowo

7 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1342N ul. Braniewska w Pieniężnie

8 – Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej (DP nr 1320N etap Grzędowo-Lutkowo)

9 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1342N remont obiektu mostowego na rzece Pasłęce

10- Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr1342N odcinek Pakosze-Pieniężno

11- Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1330N odcinek Chruściel-Dąbrowa

12- Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1385N odcinek Płoskinia-Pakosze

13- Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1322N odcinek Piele- Grabowiec

14- Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1161N odcinek Spędy-Dobry

15- Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1397N odcinek Piotrowiec-Wysoka Braniewska

– łącznie wartość podpisanych dzisiaj umów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych wyniesie 14 mln zł. Inwestycje realizowane w powiecie w ramach funduszu stanowią łączną kwotę 20 mln zł – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.