Podsumowanie ćwiczenia „Kopernik 2017”

9 listopada 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się podsumowanie wojewódzkiego ćwiczenia KOPERNIK 2017.

Wojewódzkie wieloszczeblowe ćwiczenie kompleksowe pod kryptonimem KOPERNIK 2017, odbyło się w dniach 28-29 września 2017 roku w którym brał również udział Powiat Braniewski.

Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykonanie zadań obronnych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz doskonalenie procedur działania i współdziałania jednostek.

Starostwo Powiatowe w Braniewie powierzone zadania wykonało na wysokim poziomie.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg za osiągnięcie wysokich wyników w wojewódzkim ćwiczeniu KOPERNIK 2017 otrzymał podziękowanie oraz pamiątkową statuetkę.

W trakcie podsumowania ćwiczenia odbyły się zawody strzeleckie na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsztynie. Zwycięzcą zawodów strzeleckich w kategorii mężczyzn w ramach ćwiczenia wojewódzkiego KOPERNIK 2017 został Starosta Braniewski Leszek Dziąg.