PODSUMOWANIE PROJEKTU „PATRZ NA MNIE”

4 grudnia 2019 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt ,,Patrz na mnie – poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa”.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Na wstępie Starosta Braniewski Karol Motyka przywitał zebranych i zaproszonych gości, wśród których obecni byli m.in.: Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Karolina Motyka-Kozioł oraz Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki.

W trakcie gali zaprezentowano premierowo stworzone na potrzeby projektu spoty, mające na celu edukować zarówno pieszych, jak i kierowców w kwestii bezpiecznych zachowań na drodze.
Gala dała także możliwość nagrodzenia laureatów konkursów plastycznych, testów wiedzy oraz konkursu na hasło do spotu. Pierwszych po odbiór cennych nagród zaproszono dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym ,,Bezpieczny pieszy”. Kolejną grupą była młodzież szkół ponadpodstawowych uczestnicząca w konkursie pn. „Test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych” – test składał się z 40 pytań zamkniętych.
Wśród laureatów nie zabrakło także seniorów, którzy bardzo aktywnie włączyli się w realizowany projekt poprzez udział w konkursie na hasło do spotu, promujące bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, podkreślił ogromną rolę działań profilaktycznych, dziękując przy tym samorządowcom oraz funkcjonariuszom zaangażowanym w realizację projektu.

Projekt po nazwą „Patrz na mnie – poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa” został dofinansowany z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 40 tys. zł. Wkład własny Powiatu Braniewskiego wyniósł 10 tys. zł.

„Patrz na mnie” – spot o bezpieczeństwie pieszych.