POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA DRODZE POWIATOWEJ KAJNITY-PIENIĘŻNO

Poprawa Warunków Komunikacyjnych W Ciągu Drogi Powiatowa Nr 1344N odcinek Kajnity – Pieniężno.

Jest to program rządowy, z którego Zarząd Powiatu Braniewskiego realizuje planowe inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Odcinek remontowanej drogi, który znajduje się na Trasie Rowerowej GREN VELO, uzyskał dofinansowanie na poziomie 50%. Droga ta była wykonana jako droga szutrowa.

Zarząd Powiatu Braniewskiego przy wsparciu Posła RP Leonarda Krasulskiego zabiegał o remont w/w odcinka drogi powiatowej. Dzięki tej inwestycji poprawią się warunki dla rowerzystów i pielgrzymów dojeżdżających do Domu Misyjnego Werbistów – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.