POROZUMIENIA I UNIJNE PIENIĄDZE. SKRZYŻOWANIA PO REMONTACH

Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Powiatem Braniewskim a gminami Braniewo i Lelkowo wyremontowano skrzyżowania dróg powiatowych w czterech miejscowościach: Bemowiźnie, Grzędowie, Wilknitach i Zagajach.

— Porozumienia te dotyczyły wspierania działań, których celem są kompleksowe rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej — mówi Mirosław Kudliński, etatowy członek Zarządu Powiatu Braniewskiego. — Są to inwestycje związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki czemu można było pozyskać na nie dofinansowania z pieniędzy unijnych.

Dzięki porozumieniom przebudowano drogę powiatową w Bemowiźnie (w obrębie skrzyżowania z drogą gminną), drogę powiatową w Grzędowie (w obrębie skrzyżowania z droga gminną), drogę powiatową w Wilknitach (w obrębie skrzyżowania z drogą wewnętrzną) i w Zagajach (także w obrębie skrzyżowania z droga wewnętrzną).