POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU BRANIEWSKIEGO ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

24 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył Starosta Braniewski Karol Motyka.

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji i zespołu oraz zaproszeni goście wysłuchali m.in. informacji przedstawicieli służb, inspekcji i straży o sytuacji epidemiologicznej i epizootycznej oraz ocenę stanu porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu braniewskiego za 2020 r.

Podczas posiedzenia omówiono stan przygotowania służb, inspekcji i straży powiatu braniewskiego do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku „ Wakacje 2021” oraz zapoznano się z informacją o przebiegu szczepień COVID-19 mieszkańców powiatu braniewskiego.

Jak co roku o bezpieczeństwo podczas wakacji zadbają m.in. policja, sanepid, straż pożarna oraz straż graniczna.

Galeria zdjęć