Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Braniewie

W dniu 2016.02.17 odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Braniewie. W posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczącego Pana Józefa Szczurka wzięli udział Mirosław Kudliński reprezentujący Zarząd Powiatu Braniewskiego oraz Wojciech Skiba dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Przedstawiono członkom Komisji ogólną sytuację sieci dróg powiatowych na terenie miasta Braniewo oraz zakres stwierdzonych potrzeb remontowych i planowanych do zrealizowania inwestycji w ciągu ulic i chodników. Radni zapoznali się z szacunkową wartością poszczególnych zadań oraz z możliwościami finansowymi Powiatu. Z uwagi na ograniczenia budżetowe zarówno ZDP jak i Urzędu Miasta ustalono, że zasadne jest podjęcie współpracy Miasta z Powiatem w celu wspólnego wykonywania przedsięwzięć drogowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie wytypowane zadania, od których samorządy rozpoczną współpracę w tym roku.