POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

W środę 8 września 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Marian Nadziejko. Następnie Starosta Braniewski Karol Motyka podkreślił rolę Urzędu w walce z bezrobociem, a ponadto odniósł się do zmian zachodzących na płaszczyźnie pracodawca – pracownik.

Członkowie Rady po zapoznaniu się ze stanem bezrobocia i informacjami dotyczącymi propozycji zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu podjęli dyskusję problemową.

Należy podkreślić, że Powiatowa Rada Rynku Pracy wspiera wszelkie działania Starostwa Powiatowego w Braniewie i Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie służące przeciwdziałaniu bezrobociu, a tym samym służącym społeczeństwu naszego powiatu.

Powiatowy Urząd Pracy dzięki posiadanym środkom realizował i realizuje m.in.: prace interwencyjne, roboty publiczne, stypendia na staż, bony zasiedleniowe, doposażenie stanowiska pracy, podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, studia podyplomowe i wspieranie przedsiębiorców w dobie pandemii.

Galeria zdjęć