Poświęcenie odbudowanego kościoła w Zagajach

Dnia 21 lutego br. w kościele parafialnym p.w. Maksymiliana Marii Kolbe w Zagajach odbyła się uroczystość ponownego otwarcia (po ok. 16 miesiącach prac remontowych i renowacyjnych) kościoła parafialnego.
12.09.2014 r. parafia w Zagajach przeżyła ogromną tragedię. Kościół parafialny uległ zniszczeniu strawiony przez pożar. W wyniku zaistniałego pożaru spłonął dach i chociaż ogień nie strawił wnętrza kościoła straty były ogromne.
Mszę świętą celebrował Ks. Dziekan dr Kazimierz Gergont SVDW. W uroczystościach udział wzięła liczna rzesza parafian, a ponadto goście zaproszeni m.in.: Jan Bobek Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Mirosław Kudliński Radny Rady Powiatu Braniewskiego.
W trakcie kazania Ks. Proboszcz Jakub Ilczuk podziękował za zaangażowanie, pomoc, wsparcie finansowe i materialne osób dzięki którym dziś możemy modlić się w tej świątyni. Odczytany także został list Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga skierowany do Proboszcza Parafii oraz parafian, w którym m.in. dziękując wszystkim za odbudowę kościoła stwierdził, że wydarzenie to odegrało ważną rolę w życiu Parafii i że trudna rzeczywistość potrafiła jeszcze bardziej scalić miejscową wspólnotę parafialną.
Głos zabierali tag że zaproszeni goście, którzy także uznali, że oddolne działania bardzo scementowały wiernych w wyniku czego otworzył się pewien nowy rozdział w życiu Parafii p.w. Maksymiliana Marii Kolbe, który trwa do dnia dzisiejszego.