Powiat braniewski. Bezpieczeństwo pieszych i kierowców

Potrzeba więcej parkingów

W Starostwie Powiatowym w Braniewie debatowano nad możliwością zwiększenia miejsc parkingowych w mieście. Radni Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji oraz zaproszeni goście podjęli pierwsze decyzje w tej sprawie.

W obradach komisji, oprócz radnych Rady Powiatu Braniewskiego uczestniczyli prezesi spółdzielni mieszkaniowych (Zatoka, Nasz Dom i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej), dyrektor Administracji Budynków Komunalnych, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, a także przedstawiciel Rady Miejskiej w Braniewie i przedstawiciel Policji.

Trzeba znaleźć miejsca

Tematyka spotkania poświęcona była bezpieczeństwu na terenie powiatu braniewskiego (w tym bezpieczeństwu pieszych), miejscom parkingowym i transportowi zbiorowemu.

— W Braniewie brakuje miejsc parkingowych — mówi Michał Sydor, przewodniczący komisji. — Jako powiat nie możemy działać na nie swoim mieniu. Jednak każdy zarządca swojego terenu może znaleźć takie miejsce, w którym celowym byłoby zrobienie parkingu. Wiemy już na przykład, że są takie możliwości na Kolonii Wojskowej. Ważne jednak jest również to, czy zgodę na to wyrażają mieszkańcy okolicznych domów.

Być może takich miejsc jest w mieście więcej. Dlatego prezesi spółdzielni zostali poproszeni o pisemne poinformowanie ZDP o takich działkach (w obrębie pasa drogowego), na których mogłyby powstać dodatkowe miejsca parkingowe.

Już wiadomo, że jest jedno takie miejsce na ul. Grota Roweckiego, co zasygnalizował prezes WAM.

Newralgiczna Wiejska

Sytuacja taka ma również miejsce na ul. Wiejskiej. Parkujące przy tej ulicy samochody blokują płynność ruchu. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie w pobliżu miejsca parkingowego. Jedną ze wskazanych lokalizacji jest działka na rogu ulic Wiejskiej i 9 Maja. W miejscu tym jest obecnie tzw. bunkier. Działka ta należy do Skarbu Państwa.

— Aby bezpiecznie można było pokonać odcinek ul. Wiejskiej, w tym poprawić możliwości jej utrzymania, w tym na przykład odśnieżania, wydaje się właściwym wprowadzenie zakazu zatrzymywania — mówi Mirosław Kudliński, etatowy członek Zarządu Powiatu Braniewskiego. — Dodatkowo zagospodarowując teren po tak zwanym bunkrze wykonany zostałby chodnik, co wpłynęłoby na bezpieczeństwo pieszych, w tym rodziców z dziećmi zmierzających do pobliskiego przedszkola.

Do końca lutego powinniśmy poznać szczegółowe propozycje różnych rozwiązań w mieście, związanych z poprawą bezpieczeństwa braniewian. Końcowym etapem będą konsultacje społeczne z mieszkańcami, które zostaną przeprowadzone w Braniewskim Centrum Kultury.