POWIAT BRANIEWSKI PRZEBUDUJE DROGĘ

Ponad 11 mln złotych kosztować będzie przebudowa drogi powiatowej z Grzędowa do Krzekot. Powiat Braniewski złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. To kolejny etap remontu powiatowych dróg, którego celem jest poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej wiodącej od Gronowa do Górowa Iławeckiego.

— Przebudowę tej drogi podzieliliśmy na etapy, realizowane w terminach zależnych od możliwości finansowych Powiatu — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Do roku 2017 przebudowaliśmy drogę w Żelaznej Górze i odcinek od Żelaznej Góry do Grzędowa. Teraz czas na drogę z Grzędowa do Krzekot, o długości niemal 7 kilometrów. Prace zostały rozłożone na dwa etapy (Grzędowo – Lutkowo i Lutkowo – Krzekoty). Cały remont drogi przekroczy 11 mln złotych.
— Droga ta stanowi ważne połączenie pomiędzy miejscowościami powiatu braniewskiego i powiatu bartoszyckiego a przejściem granicznym w Grzechotkach i drogą ekspresową S22 — podkreśla Leszek Dziąg, Starosta Braniewski. — Dzięki poprawie jej stanu technicznego zwiększy się znacząco bezpieczeństwo podróżujących po niej osób.
Projekt przebudowy drogi przewiduje między innymi wzmocnienie konstrukcji i podniesienie nośności drogi na całym odcinku, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem jezdni do 5,5 metra, przebudowę skrzyżowań, wykonanie pobocza z kruszywa (tam, gdzie nie ma chodników), a także budowę wysp rozdzielających, zatoki autobusowej, przystanków oraz dojść do nich.

Wspólnie z Rosjanami
W lipcu ubiegłego roku Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał deklarację współpracy z Urzędem Miejskim Okręgu Mamonowskiego. Jej celem jest wspólne staranie się o pozyskanie pieniędzy z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Program Polska-Rosja jest współfinansowany przez Unię Europejską i Federację Rosyjską. Aby ubiegać się o finanse trzeba mieć w projekcie rosyjskiego partnera. Naturalnym i najbliższym partnerem Powiatu Braniewskiego jest Mamonowski Okręg Miejski, z którym powiat współpracuje od 2010 r.
W ciągu minionego roku polscy i rosyjscy samorządowcy odbyli szereg spotkań, podczas których ustalano szczegóły, zwłaszcza te związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.
— Opracowaliśmy niezbędne dokumenty aplikacyjne i złożyliśmy wspólny wniosek o dofinansowanie inwestycji po polskiej i rosyjskiej stronie — mówi Starosta Leszek Dziąg. — Inwestycje drogowe, zaplanowane po obu stronach granicy wpisują się dobrze w założenia programu. Przebudowa dróg ma duże znaczenie dla rozwoju, gospodarki, funkcjonowania firm i poziomu życia mieszkańców w regionie przygranicznym. Istotnym efektem jest również skrócenie tras i transportu w rejonie przygranicznym i poprawa komunikacji z sąsiednim powiatem bartoszyckim.