Powiat Braniewski. Wodne zalewiska i podtopienia

Podtopienia spowodowane przez bobry

Przez bobry cierpią powiatowe drogi.

Dziewięć odcinków dróg w powiecie braniewskim jest systematycznie podtapiane i niszczone przez wodne zalewiska, spowodowane działalnością bobrów.

Starostwo Powiatowe w Braniewie chce nie tylko walczyć z bobrzymi tamami, ale również wymóc na właścicielach pól i lasów, aby dbali o rowy melioracyjne i na bieżąco je czyścili.

Sprawca nr 1: bóbr
Bóbr jest zwierzęciem chronionym. Zwierzę to nie ma naturalnych wrogów. W wyniku ochrony bobrza populacja znacznie się rozrosła.
Działalność bobrów zauważalna jest niemal na wszystkich strumieniach, rowach i rzeczkach. Zwierzęta budują na nich tamy i żeremie.
— W tej chwili, aby je rozebrać, za każdym razem potrzebujemy zezwolenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska — mówi Mirosław Kudliński, etatowy członek Zarządu Powiatu Braniewskiego. — Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość regularnego rozbierania bobrzych tam. Na bieżąco, bez długiego oczekiwania na decyzję RDOŚ.
Skutecznym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie populacji bobrów. Planowe odstrzały nie przynoszą rezultatów. Rozwiązaniem może być przenoszenie bobrzych rodzin w inne miejsca.

Ale winny też człowiek
— Wyselekcjonowaliśmy najbardziej niebezpieczne miejsca, które są podtapiane przez wodę — mówi Mirosław Kudliński. — Chcemy prowadzić tam działania, które nie będą doprowadzały do takich sytuacji.
Stąd między innymi urzędnicy Starostwa zwracają się do właścicieli terenów (m.in. Lasów Państwowych, samorządów, Skarbu Państwa, właścicieli prywatnych), na których bobry prowadzą swoje działania, aby zadbali o swoje działki.
— Cieki wodne przebiegają przez lasy, także prywatne — mówi Kudliński. — Natomiast w wielu miejscach na polach rowy wymagają udrożnienia, brak jest tam melioracji, w wielu miejscach bobry budują tamy.
Jeśli nie uda się powstrzymać zalewania dróg ostatecznością może być ich zamknięcie na najbardziej niebezpiecznych odcinkach.
— A do tego nie możemy dopuścić — mówi Kudliński, podkreślając, że ewentualne zniszczenia dróg doprowadzą również do konieczności ich remontu i wydawania pieniędzy z budżetu powiatu.

Bobry budują tamy na rowach i strumieniach, powodując zalewanie powiatowych dróg.