Powiat Braniewski zabiega o utworzenie Szkoły Rolniczej w Pieniężnie

Powiat Braniewski zabiega o utworzenie Szkoły Rolniczej w Pieniężnie prowadzonej i nadzorowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z inicjatywy Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga i Przewodniczącego Rady Powiatu Braniewskiego Leszka Kłębuckiego odbyło się spotkanie z Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej dr Ewą Markowską – Bzducha oraz Zastępcą Dyrektora Robertem Jakubikiem. W spotkaniu brali również udział Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Mirosław Kudliński, Członek Zarządu Mateusz Sobieszczuk, Dyrektor Helena Misiło oraz Witold Ciereszko.

Podczas wizyty omówione zostały sprawy dotyczące utworzenia Szkoły Rolniczej w Pieniężnie oraz zasady jej finansowania. Goście z Ministerstwa zapoznali się szczegółowo z obiektami szkoły, internatu i pozostałą infrastrukturą.