POWIAT GOTOWY NA PRZEJAZD KIBICÓW

Przygotowania do nadchodzących Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji były tematem wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Obrady odbyły się w szerokim gronie, uczestniczyli w nich nie tylko przedstawiciele służb mundurowych
z Powiatu Braniewskiego, ale również samorządowcy i zaproszeni goście, których udział mógł być istotny
z punktu zbliżającego się wydarzenia.
— Było to kolejne spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym ze zbliżającym się mundialem
i koniecznością z naszej strony właściwego przygotowania się do niego, oczywiście pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Przeanalizowaliśmy szereg zagrożeń, jakie mogą wyniknąć z faktu przemieszczania się przez przejścia graniczne dużych grup kibiców.
Uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in. nad ewentualnymi skutkami wypadku na drodze S22 (droga prowadząca do polsko-rosyjskiego przejścia w Grzechotkach) i konieczności zorganizowania objazdów, czy też ewentualnym konsekwencjom spowodowanym utrudnieniami w przekraczaniu granicy. Istotne są również kwestie związane z np. dostarczeniem wody czekającym na wyjazd z Polski (ważne w przypadku upałów), czy zapewnienia szybkiej opieki medycznej.
O standardach postępowania z osobą niepełnosprawną i osobami niepełnoletnimi, zatrzymanymi podczas kontroli na przejściach granicznych poinformowali przedstawiciele Straży Granicznej i ośrodków pomocy społecznej.