POWIAT WSPIERA POLICJĘ

14 czerwca 2021 roku Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński przekazali Komendantowi Powiatowemu Policji w Braniewie nadkom. Tadeuszowi Telendze dofinansowanie w wysokości 50 000 zł.
Przekazane środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

Dzięki wsparciu finansowemu Policja w Braniewie zakupi nowy pojazd policyjny, który z pewnością przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Powiatu Braniewskiego.