POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ (wideo)

XVI Powiatowa Giełda Szkół

 

10 kwietnia 2018 roku odbyła się XVI Powiatowa Giełda Szkół zorganizowana przez Starostwo Powiatowe
w Braniewie. Giełda była okazją do zaprezentowania młodzieży, rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego.
Wydarzenie otworzyli: Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec i Etatowy Członek Zarządu Powiatu Mirosław Kudliński. Wicestarosta zachęcał młodzież do zapoznania się z bogatą ofertą poszczególnych szkół oraz podjęcia nauki w naszych szkołach. Zachęcał również do skorzystania z rozbudowanej, dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej oraz możliwości wyjazdów na praktyki i staże zagraniczne np. do Włoch, Niemiec, czy też Hiszpanii.
W trakcie Giełdy młodzież miała również możliwość rozmowy z doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie i Młodzieżowego Centrum Kariery działającego przy OHP w Braniewie oraz ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie.
Firma „Meble Okmed Demko sp. j.” zaprezentowała ofertę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów planujących kształcenie zawodowe.

Na parkingu Starostwa służby mundurowe z terenu Powiatu Braniewskiego: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie,  Straży Granicznej w Braniewie i w Grzechotkach, 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Polski Stefana Batorego w Braniewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, zaprezentowały sprzęt i środki wykorzystywane w swojej pracy zawodowej.

Równolegle z trwającą Powiatową Giełdą w poszczególnych szkołach odbył się Dzień Otwarty, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, serdecznie dziękują Dyrektorom Szkół, za umożliwienie młodzieży oraz nauczycielom udziału w Giełdzie.
Dowódcom i funkcjonariuszom poszczególnych służb mundurowych za ich zaangażowanie i prezentację specjalistycznego sprzętu.
Dyrektorom, nauczycielom i młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego
w Braniewie, Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie i Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego
w Braniewie, za atrakcyjne przedstawienie ofert edukacyjnych swoich szkół.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

– Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie:
w zależności od zainteresowań młodzieży szkoła proponuje uczniom kasy:
matematyczno-ekonomiczną,
biologiczno-chemiczną,
językowo – społeczną z elementami psychologii i prawa.
Liceum zdobyło tytuł „Brązowej Szkoły 2018” w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2018.

– Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie proponuje nabór do:
Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej  im. Króla Stefana Batorego – klasy: medyczno-ratownicza, politechniczno-biznesowa, społeczno-administracyjna, wojskowa oraz pożarnicza.
Technikum  im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej  im. Króla Stefana Batorego kształcącego
w zawodach: technik budownictwa, technik informatyk, technik spedytor oraz technik drogownictwa.
Szkoła realizuje projekty o charakterze międzynarodowym w ramach współpracy ze szkołami z Rosji, Armenii, Litwy i Ukrainy. Młodzież ma również możliwość wyjazdu na staże zagraniczne np. do Niemiec.
Przy szkole funkcjonuje internat.

– Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie proponuje nabór do:
Technikum kształcącego w zawodach: technik leśnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik architektury krajobrazu i technik organizacji reklamy.
Szkoły Branżowej I Stopnia kształcenie w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, monter konstrukcji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter sieci instalacji sanitarnych, elektryk, kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, fryzjer, stolarz, wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz  murarz – tynkarz.
Szkoła realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską: „Język i zawód kluczem do sukcesu”,  Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego” i „Buenos Dias- odkrywamy nowe horyzonty”. W ramach współpracy młodzież ma możliwość wyjazdu za granicę np. Włoch, Niemiec, Hiszpanii.