POWIATOWE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W poniedziałek 15 października 2018 roku w Spichlerzu Mariackim w Braniewie odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Gospodarz uroczystości Starosta Braniewski Leszek Dziąg przywitał zaproszonych gości: Wizytator z Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu Panią Renatę Perlińską, Wicestarostę Braniewskiego Artura Mieczańca, Burmistrz Braniewa Monikę Trzcińską, Wójta Gminy Braniewo Tomasza Sielickiego, Członka Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysława Hruszkę, Radnych Powiatu Braniewskiego, dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Szczególnie gorąco powitał byłych dyrektorów jednostek oświatowych, nauczycieli emerytów oraz zaproszonych Gości.

Starosta Braniewski w wystąpieniu podziękował nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty za piękną pracę pedagogiczną za pasję, entuzjazm, a przede wszystkim za wskazywanie uczniom, wychowankom ponadczasowych wartości i właściwej drogi życiowej. Pracownikom administracji i obsługi za wspieranie działań dydaktyczno – wychowawczych szkół.Tego dnia w stronę pedagogów popłynęło wiele ciepłych życzeń wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z wykonywania tego zaszczytnego zawodu.

Starosta Braniewski pogratulował również pedagogom, którym w tym roku przyznano medale Komisji Edukacji Narodowej na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie z inicjatywy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Braniewie. Minister Edukacji Narodowej przyznała Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania dla:
Pani Anny Górskiej nauczycielki z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie i Pana Pawła Osmańskiego nauczyciela z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

Gościem szczególnym wydarzenia była Pani Teresa Szczepanik, emerytowana, wieloletnia nauczycielka matematyki, której Starosta Braniewski wręczył podziękowanie w uznaniu zasług na rzecz edukacji i wieloletnią pracę dydaktyczną.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrody Starosty Braniewskiego w roku 2018 otrzymali:

Pani Agnieszka Borysewicz-Filipek – nauczyciel z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.
Pani Małgorzata Brzozowska – kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
Pan Damian Byk – nauczyciel z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
Pan Andrzej Imiołczyk – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.
Pani Agnieszka Lasecka – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.
Pani Ewa Cecylia Szprenger – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
Pani Jolanta Wardzińska – wicedyrektor w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

Za wzorowe kierowanie jednostką oraz szczególne osiągnięcia w pracy nagrodę otrzymała:
Pani Dorota Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie.

Uroczysta Akademia, była również okazja do wręczenia nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

Na zakończenie uroczystości uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie przedstawili krótki program artystyczny.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.