POWIATOWE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W piątek 13 października 2017 roku w Spichlerzu Mariackim w Braniewie odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kłębucki, Starszy Wizytator Mirella Nowińska i Starszy Wizytator Roman Albrecht z Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu, Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec, Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka, Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji Miasta Braniewa Jerzy Butkiewicz, Radni Powiatu Braniewskiego, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, byli dyrektorzy jednostek oświatowych oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczął Starosta Braniewski Leszek Dziąg, który w swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty za twórczy wysiłek jaki wkładają każdego dnia w ambitnym dziele kształtowania postaw i umysłów młodego pokolenia. Tego dnia pedagodzy otrzymali wiele życzeń od zaproszonych gości i uczniów.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrody Starosty Braniewskiego w roku 2017 otrzymali:

Pani Halina Frączek – Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.

Pani Anna Górska – Nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

Pani Małgorzata Sulkowska – Neurologopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie.

Pani Anna Sydor-Sokół – Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

Pani Katarzyna Wnorowska-Pietrzak – Wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.

Pani Anna Zdrojewska – Wicedyrektor w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

Pani Jolanta Żywiczka – Nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Pan Arkadiusz Kurowski – Nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Za wzorowe kierowanie jednostką oraz szczególne osiągnięcia w pracy nagrodę otrzymał Pan Piotr Danielewicz Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

Starosta Braniewski pogratulował również pedagogom, którym w tym roku przyznano medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Medale na wniosek Starosty Braniewskiego zostały przyznane dla Pani Jolanty Ryczaj Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie oraz Pani Anny Gursztyn emerytowanej nauczycielce z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Medale na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Olsztynie z inicjatywy Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Braniewie zostały przyznane Pani Teresie Czarneckiej z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Panu Andrzejowi Imiołczykowi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie oraz Panu Romanowi Michalskiemu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Pani Joanny Sokół Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie oraz Pani Katarzyny Maciejewskiej nauczycielki z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

Uroczysta Akademia, była również okazja do wręczenia nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek.

Na zakończenie uroczystości uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie przedstawili krótki program artystyczny.