POWIATOWE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 11 listopada 2018 roku w Braniewie odbyły się powiatowe obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystości miały tradycyjny, podniosły i patriotyczny przebieg. Po Mszy Świętej w Bazylice Mniejszej, w asyście kompanii honorowej 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej i pocztów sztandarowych, uczestnicy obchodów przeszli na Rondo Gen. Władysława Andersa, gdzie złożono wieńce i kwiaty.

Następnie zebrani przeszli na Skwer Sybiraków, na którym Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska dokonali złożenia urny z Ziemią Kuropacką. Relikwiarz złożono przy Obelisku Sybiraków, a jego poświęcenia dokonał ks. Prałat Leszek Galica. Złożona Ziemia Kuropacka została przywieziona z okolic Mińska we wrześniu br. przez członków Towarzystwa Miłośników Braniewa i spoczęła obok znajdującej się tu od 2014 r. Ziemi Katyńskiej.

Uczestnicy obchodów przy Obelisku Sybiraków złożyli wieńce i kwiaty, następnie odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową.

Dalsza część była celebrowana w Braniewskim Centrum Kultury.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Jak co roku wręczono odznaczenia, nagrody i podziękowania mieszkańcom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w rozwój Powiatu Braniewskiego. Wręczono także Stypendia Starosty Braniewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nagrody dla uczestników gry miejskiej pod hasłem „Młodzi Braniewianie na 100 – lecie Niepodległej”.

Na zakończenie młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, pod kierunkiem Pani Katarzyny Maciejewskiej i Pani Aleksandry Miszty przedstawiła inscenizację z okazji Święta Niepodległości.

Odznaczeni i wyróżnieni

Na wniosek Starosty Braniewskiego Minister Sportu i Turystyki przyznał Odznakę Honorową „Za zasługi dla Turystyki” Pani Janinie Lichocie.

Na wniosek Starosty Braniewskiego i Burmistrz Miasta Braniewa Pan Wojciech Jaroszek otrzymał Honorowy Tytuł „Przyjaciel Warmii”.

Starosta Braniewski podziękował również Panu Andrzeju Gierwatowskiemu, jednemu z założycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Braniewie.

Stypendia Starosty Braniewskiego

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie uzyskane w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymali uczniowie: Weronika Wanda Andryskowska, Monika Paulina Śluzek, Julia Sikut, Maria Miszta, Jakub Jędrzejczak, Aniela Garbowska, Julita Pawlukowska, Izabella Domaradzka, Patrycja Steć, Karolina Katarzyna Kuchta, Gabriela Powajbo i Bartłomiej Buklewski.