POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W piątek 14 października w Spichlerzu Mariackim obchodzono Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Święto to powołano w dniu 27 kwietnia 1972 r. dla upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, które nazwano Dniem Nauczyciela. Od 1982 r. na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej.

W obchodach wzięli udział: Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec, Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska, Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka, Starszy Wizytator Mirella Nowińska z Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu, Radni Powiatu Braniewskiego, obecni i emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie ZSB, którzy przygotowali część artystyczną.

Uroczystości rozpoczął Wicestarosta wystąpieniem okolicznościowym skierowanym do pracowników oświaty. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy życzyli wszystkim nauczycielom spokojnej i owocnej pracy. Następnie wręczono Nagrody Starosty Braniewskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Nagrody otrzymali:

Jolanta Ryczaj – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Kinga Macura – Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Dariusz Lis – Wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

Monika Bejnarowicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Anna Kasperowicz – Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie

Jarosław Dobrowolski – Wicedyrektor w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie

Beata Hrycyna – Kierownik grup opiekuńczo – wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie

Justyna Szewczyk – Pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie.

Uroczysta Akademia, była również okazja do wręczenia nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek.

Na zakończenie uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych przedstawili humorystyczną inscenizację związaną z pracą szkoły.