Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Nauczyciele nagrodzeni

W dniu 13 października 2015 r. w BCK w Braniewie odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga.

Na uroczystość przybyli Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska, Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki, Członkowie Zarządu i Radni Powiatu, Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski.

W trakcie akademii można było poznać historię obchodów współczesnego Dnia Edukacji Narodowej. Kolejnym punktem programu były przemówienia okolicznościowe, które wygłosili Starosta Braniewski oraz Wójt Gminy Braniewo.

W tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wzorowe kierowanie jednostką oraz szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej Nagrodę Starosty Braniewskiego otrzymali:

  • Pani Dorota Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie
  • Pan Piotr Danielewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej Nagrodę Starosty otrzymali również:

  • Pani Jolanta Wardzińska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie
  • Pani Anna Wiśniewska – nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie
  • Pani Monika Kowiako – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie
  • Pani Ewa Szprenger – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie
  • Pani Jolanta Pryśko – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie
  • Pan Roman Michalski – nauczyciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie, Powiatowy Koordynator Doradztwa Zawodowego.

Następnie bardzo uroczyście zostały wręczone Nagrody Dyrektorów. Wśród nagrodzonych znalazło się wielu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Część oficjalną zakończyła inscenizacja przygotowana przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie pod kierownictwem Pani Ewy Szprenger i Pani Kingi Macury.

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Braniewie oraz Panią Justynę Goerick – Ostrowską.

W tym roku na wniosek Starosty Braniewskiego Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Stanisław Łukaszewicz – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie, Nagrodę Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty otrzymała Jolanta Ryczaj – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Na wniosek Zarządu Głównego PTTK Minister Edukacji Narodowej przyznał Medal Komisji Edukacji Narodowej Czesławowi Kozłowskiemu – nauczycielowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie.

Poniżej relacja fotograficzna z uroczystości.