POWIATOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

30 października 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie odbył się Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej.

W Festiwalu udział wzięły dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu Powiatu Braniewskiego. Młodzi artyści wystąpili w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III i klasy IV-VIII.

Zwycięzcom i nagrodzonym dyplomy i pamiątkowe statuetki wręczyli: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie Ewa Siejk i Wicedyrektor SP Nr 3 Małgorzata Nowak-Łopieńska.

Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej, to zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod tytułem: Powiatowy Festiwal Kultury Piosenki Przedszkolnej i Szkolnej, które w ramach umowy z Powiatem Braniewskim realizowało Stowarzyszenie Edukacyjne „Drabina” z siedzibą w Braniewie i otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.