POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

Już po raz dziewiętnasty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie zorganizowano Powiatowy Konkurs Recytatorski.

Temat tegorocznego konkursu to „Zwierzęta bohaterami wierszy dla dzieci”. Patronat nad konkursem objął Starosta Braniewski.
Jak w latach poprzednich, także i w tym roku, do konkursu zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki z przedszkoli z terenu Powiatu Braniewskiego.
— Konkurs to świetna promocja twórczości artystycznej wśród dzieci, to także rozwijanie wrażliwości ekologicznej — mówi Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec. — Ze względu na temat konkursu wiele miejsca poświęcono również zamiłowaniu i szacunku do przyrody.
Uczestnicy podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe: klasy „0” oraz klasy I-III. Jury wyłoniło zwycięzców, przyznało także wyróżnienia. Ponadto Dyrektor SOSW Dorota Wiśniewska przyznała 12 wyróżnień. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami za udział w konkursie i upominkami. Nagrody wręczyli Wicestarosta Artur Mieczaniec i Dyrektor SOSW Dorota Wiśniewska.
Fundatorem pucharów i głównych nagród było Starostwo Powiatowe w Braniewie.
Organizatorzy konkursu dziękują Starostwu Powiatowemu w Braniewie oraz Klubowi Wojskowemu
9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Polski Stefana Batorego za pomoc w przygotowaniu konkursu.