POWIATOWY TURNIEJ STRZELECTWA SPORTOWEGO O PUCHAR STAROSTY BRANIEWSKIEGO

W sobotę, 2 czerwca 2018 roku na strzelnicy wojskowej w Glince, odbył się Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego o puchar Starosty Braniewskiego z okazji 73 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Na wstępie Turnieju Prezes Powiatowego Zarządu Ligi Obrony Kraju w Braniewie z Siedzibą w Pieniężnie Tadeusz Kłębucki podziękował za współpracę Starostwu Powiatowemu w Braniewie i Straży Granicznej
w  Grzechotkach. Prezes LOK dziękując za współpracę, wręczył pamiątkowe statuetki.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego w asyście Przewodniczącego Zarządu Powiatu Leszka Kłębuckiego, Wicestarosty Artura Mieczańca i Członka Zarządu Powiatu Mateusza Sobieszczuka, Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Prezes Zarządu Powiatowego LOK Tadeusz Kłębucki otworzyli Turniej Strzelectwa Sportowego.

W Turnieju udział wzięło 90 osób dorosłych w trzyosobowych drużynach oraz młodzież.

Drużyny dorosłych konkurowały w dwóch kategoriach, w kategorii tzw. służb mundurowych oraz pozostałych uczestników tzw. cywili (tutaj rywalizowali zawodnicy z klubów strzeleckich, przedstawiciele instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego). Zawodnicy strzelali z karabinka KBKS do tarczy TS-1 z odległości 50 metrów w pozycji: leżąc, klęcząc i stojąc oddając 12 strzałów. O sukcesie drużyny decydowała suma punktów wszystkich jej uczestników.

Młodzież rywalizowała w strzelaniu z wiatrówki i kuszy do celu oraz w rzucie granatem ćwiczebnym na skupienie w dal.
Najlepsi zawodnicy i najlepsze zespoły zostali nagrodzeni pucharami, a wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczali Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Prezes Zarządu Powiatowego LOK Tadeusz Kłębucki i Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach mjr SG Maciej Kiełek.

W tegorocznym Turnieju nie zabrakło reprezentacji ze Starostwa Powiatowego w Braniewie. Nasza drużyna żeńska zajęła III miejsce.

Turniej został zrealizowany w ramach umowy o realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, pod tytułem: „Powiatowy Pokoleniowy Dwubój sportowo-rekreacyjny o Puchar Starosty Braniewskiego”, zawartej pomiędzy Powiatem Braniewskim, a Ligą Obrony Kraju Zarządem Powiatowym LOK w Braniewie
z siedzibą w Pieniężnie.

Fot. Miejski Dom Kultury w Pieniężnie