POWSTAJĄ NOWE CHODNIKI W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie kontynuuje prace związane z budową nowych chodników na terenie Powiatu Braniewskiego.

Obecnie w zaawansowanej fazie jest budowa chodnika na ul. Traugutta. Jest to kontynuacja ubiegłorocznych prac. Kolejne odcinki nowych chodników powstaną na ul. Reja i Krasickiego

– Planujemy również budowę chodnika na ul. 9-Maja, lecz warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest rozbiórka obiektu betonowego znajdującego się na tej ulicy– mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński