Praktyka zawodowa w Lipsku

Uczestnicy praktyki zawodowej w Lipsku 2015

Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w ramach projektu „Mobilny spedytor – praktyka zawodowa na dobry start” w Lipsku.

Grupa 20 uczniów II i III klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik spedytor w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie wróciła z miesięcznych praktyk zawodowych z Lipska, w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Mobilny spedytor – praktyka zawodowa na dobry start”, z programu ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna”. Celem projektu było zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w zakresie spedycji towarów w przedsiębiorstwach logistycznych
w Niemczech.

Uczniowie zapoznali się z praktycznymi metodami planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego z zakresu logistyki, poznali dokumentację związaną z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych oraz dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Praktykanci dodatkowo odbyli trzy wizyty techniczne w firmach TSL: na lotnisku w Lipsku, na którym znajduje się terminal przeładunkowy firmy DHL, firmie Schenker zajmującej się dystrybucją części do samochodów marki BMW, a także w przetwórni owoców w Lipsku sprzedającej swoje produkty w Niemczech oraz poza granicami państwa. Uczniowie uczestniczyli również w szkoleniu, które pozwoliło zdobyć im wiedzę z zakresu zakładania własnego przedsiębiorstwa w Niemczech.

Udział w projekcie umożliwił uczestnikom podniesienie kompetencji z języka angielskiego i niemieckiego, nie tylko zawodowych specjalistycznych, ale również umiejętność konwersacji.

W weekendy młodzież uczestniczyła w zorganizowanych wycieczkach do Lipska, Berlina i Drezna, co pozwoliło na poznanie kultury i obyczajów innego kraju.

Podsumowanie projektu odbędzie się w czerwcu wraz z uroczystym wręczeniem międzynarodowych certyfikatów Europass potwierdzających zdobyte umiejętności. Młodzież kończąca edukację na poziomie Technikum, będzie mogła przedłożyć uzyskany dokument u pracodawcy w Polsce, jak również za granicą. Jest on dużym atutem na europejskim rynku pracy.

2015-05-29, Arkadiusz Wiśniewski