PRZEBUDOWA DROGI POTRWA DO KOŃCA LIPCA

W Żelaznej Górze trwa przebudowa drogi powiatowej na trasie wiodącej z Gronowa do Górowa Iławeckiego. Zaawansowanie prac przekroczyło 30 procent. Koniec remontu przewidziano na koniec lipca tego roku.

Do tej pory wykonano m.in. roboty ziemne, wykopy, wykarczowano pnie i rozebrano istniejącą drogę i przepusty. Zamontowano kanalizację deszczową, wybudowano nowe przepusty. Ułożona została podbudowa z kruszywa.

— Obecnie kontynuowane są prace przy podbudowach, ustawiane są krawężniki w obrębie jezdni, zatoki autobusowej i skrzyżowań — mówi Wojciech Skiba, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie. — Kolejno wykonywane będą wyspy dzielące na wlotach do miejscowości, peron dla pasażerów, chodniki, zjazdy, pobocza oraz układane będą warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni.

Całkowita wartość inwestycji to prawie 1,3 mln złotych. Powiat pozyskał dofinansowanie na wykonanie robót w wysokości ponad 600 tys. złotych. Partnerem przedsięwzięcia jest także Gmina Braniewo, która udzieliła pomocy w wysokości 145 tys. złotych.

— Dzięki remontowi tej drogi znacznie poprawi się bezpieczeństwo tak mieszkańców, jak i wszystkich przejeżdżających nią — mówi Mirosław Kudliński, etatowy członek Zarządu Powiatu Braniewskiego. — Należy pamiętać, że jest to trasa łącząca przejścia graniczne z Rosją. A w związku z tym bardzo często poruszają się nią samochody straży granicznej, czy służby celnej.

Prace związane z przebudową drogi idą zgodnie z planem, remont powinien zakończyć się z końcem lipca tego roku.