Przebudowa mostu

Wyjazdowe spotkanie do gminy Frombork dotyczące złego stanu mostu na rzece Bauda Wicestarostów Artura Mieczańca i Mirosława Kudlińskiego.

W spotkaniu udział brali Radny Powiatu Braniewskiego Zbigniew Brewczak oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie Wojciech Skiba.

Zarząd Powiatu Braniewskiego podjął decyzję o wykonaniu pierwszego etapu polegającego na opracowaniu dokumentacji przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1165N na rzece Bauda