PRZED NAMI KOLEJNE WYDARZENIA

Stawiając na kompleksowy rozwój Powiatu Braniewskiego powodujący poprawę jakości życia mieszkańców Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał kolejne umowy na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie.
W imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego umowy podpisali: Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Artur Mieczaniec – Wicestarosta.

Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquathlonie i Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Aquathlonie”, to zadanie w zakresie kultury fizycznej, na które na mocy umowy z dnia 1 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Nasze Braniewo NBR-2006 z siedzibą w Braniewie otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej. Z ramienia organizacji umowę podpisali: Dariusz Frąckiewicz – Prezes Stowarzyszenia i Andrzej Drozdowski – Członek Zarządu.

Kolejną umowę Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał w dniu 6 czerwca 2018 roku z Ligą Obrony Kraju w Warszawie, którą reprezentował Tadeusz Kłębucki – Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Braniewie z Siedzibą w Pieniężnie. W ramach umowy odbędzie się „XXIII Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej”. Festiwal od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu Braniewskiego, a nawet regionu warmińsko-mazurskiego. W ubiegłorocznej imprezie udział wzięło ok. 300 osób. Z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości wysłuchamy dawnych pieśni wojskowych i patriotycznych.

Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Powiatu Braniewskiego, mieszkańcy oraz turyści będą mogli uczestniczyć w ciekawych przedsięwzięciach, zorganizowanych przez różne organizacje pozarządowe na terenie naszego powiatu.