PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE DLA SZPITALA

1 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowę na budowę przyłącza ciepłowniczego dla szpitala w Braniewie przy ul. Moniuszki 13.
Umowa została zawarta pomiędzy firmą Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. reprezentowaną przez pana Marka Wenta a Powiatem Braniewskim w imieniu którego umowę podpisali Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu doprowadzenie ciepła z sieci ciepłowniczej funkcjonującej na terenie miasta do braniewskiego szpitala. Dzięki tym działaniom wyeliminowana zostanie przestarzała kotłownia funkcjonująca przy szpitalu. Zakres prowadzonych robót związanych z przyłączem obejmie m.in. roboty demontażowe i ziemne na trasie doprowadzenia przyłącza, montaż komory ciepłowniczej, wykonanie rurociągu, wykonanie niezbędnej instalacji alarmowej. Szpital we własnym zakresie wcześniej przygotował niezbędny węzeł grzewczy.

Dzięki wykonaniu planowanej inwestycji z pewnością zmniejszy się emisja substancji szkodliwych, poprawi się jakość powietrza, a to z pewnością pozytywnie wpłynie na samopoczucie mieszkańców i lepszy stan zdrowia całego społeczeństwa.