PRZYSIĘGA W BRYGADZIE

29 sierpnia 2020 roku w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie Starosta Braniewski Karol Motyka uczestniczył w uroczystej przysiędze studentów – ochotników, którzy szkolili się w ramach programu Legia Akademicka.
W uroczystości udział wzięli także samorządowcy, zaproszeni goście i rodziny żołnierzy, którzy złożyli przysięgę na sztandar 9 brygady.

Dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej płk Dariusz Kosowski serdecznie podziękował żołnierzom za zaangażowanie i trud, który włożyli w szkolenie. Życzył powodzenia i szczęścia w realizacji dalszych życiowych planów.

– Uważam, że ta przysięga jest dla Was równie ważnym dniem jak dla mnie była kiedyś moja przysięga wojskowa. Mam nadzieję, że wrócicie do nas, będziecie służyć w 9 brygadzie i będziecie mieszkańcami Powiatu Braniewskiego – mówił Starosta Braniewski Karol Motyka.

Od 09 sierpnia 2020 roku w  Braniewie szkoliło się ponad dwustu studentów z całej Polski. Studenci zgłosili się  do jednostki po teoretycznym przeszkoleniu wojskowym, które odbyli w swoich macierzystych uczelniach. W 9 brygadzie przeszli praktyczne szkolenie podstawowe, które zakończyło  się egzaminem oraz przysięgą wojskową i nadaniem im stopnia szeregowego rezerwy. Po przysiędze studenci opuścili brygadę wraz ze swoimi rodzinami, ale większość z nich wkrótce tu wróci na drugą część szkolenia w ramach modułu  podoficerskiego. Po zaliczeniu kolejnych trzech tygodni i kolejnych egzaminach otrzymają stopień kaprala rezerwy.

Fot. Marta Hajkowicz