Przywdziali mundury, złożyli przysięgę

Cieszymy się, że Braniewo – to miasto, o wieloletnich tradycjach garnizonowych – nadal te tradycje podtrzymuje — powiedział Starosta Braniewski Leszek Dziąg, podczas żołnierskiej przysięgi w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej im Króla Stefana Batorego.

W tym roku przysięga została złożona na sztandar 9BBKPanc. Jest to sztandar nowego wzoru, ufundowany przez społeczeństwo ziemi braniewskiej.

Starosta braniewski życzył wszystkim nowym żołnierzom, ale także wszystkim żołnierzom 9. brygady satysfakcji z drogi, którą wybrali.

— Życzę żołnierskiego szczęścia, i życzę Wam wszystkim, żeby wszystkie trudne terminy raczej Was ominęły — powiedział Leszek Dziąg.

Przysięga wojskowa to jedna z najważniejszych pod względem treści i formy aktów identyfikacji żołnierza ze służbą wojskową. Ma bogatą tradycję w historii państwa polskiego i Polskich Sił Zbrojnych.

— Uroczystość złożenia przysięgi nawiązuje w formie i treści do pięknego zwyczaju składania przysięgi na okryte chwałą bojową sztandary — mówił płk dypl. Jacek Ostrowski, dowódca 9BBKPanc. — Jest składana na wierność wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

Złożenie przysięgi zobowiązuje.

— Wybraliście taką drogę życiową, która polega na służbie — mówił Starosta Leszek Dziąg. — Przywdzialiście mundury, złożyliście przysięgę. Wybraliście drogę trudną i niebezpieczną. Tym większy nasz szacunek dla Was. Szacunek dlatego, że wrasta nasze poczucie bezpieczeństwa, czujemy się tutaj pewniej. Ale chciałbym także powiedzieć, że cieszymy się, że to miasto, o wieloletnich tradycjach garnizonowych te tradycje dalej podtrzymuje.

Jedną z atrakcji tegorocznej przysięgi była prezentacja rekonstrukcji przysięgi żołnierzy AK, którą przygotowali żołnierze batalionu zmechanizowanego 9BBKPanc. we współpracy z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem sportowo-strzeleckim GWARD z Kwidzyna.