Rajd Braniewska Jesień już za nami

Uczestnicy Rajdu Braniewska Jesień

W dniach 2-4 października br. odbył się kolejny już 46 Rajd Turystyczny Braniewska Jesień. W rajdzie wzięło udział ok. 280 osób w większości mieszkańców Braniewa i Powiatu Braniewskiego ale obecni też byli turyści z: Gdańska, Gdyni, Rumi, Malborka, Olsztyna, Iławy, Elbląga i Nowego Dworu Gdańskiego. Z najdalszego zakątka Polski przybył do Braniewa turysta zamieszkały w Chotomowie koło Warszawy. Rajd odbył się na siedmiu z zaplanowanych ośmiu tras w tym odbyły się 4 trasy piesze, 2 rowerowe i jedna motocyklowa.

Celem rajdu była popularyzacja czynnego wypoczynku, szerzenie popularyzacji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, popularyzacja różnych form turystyki oraz poznanie walorów krajoznawczych naszego regionu.

Organizatorami rajdu był: Klub Turystyczny PTTK „Figa” w Braniewie, Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Klub Wojskowy 9 BBKPanc w Braniewie. Współorganizatorami zadania byli: Urząd Miasta Braniewa, Urząd Gminy Braniewo, Nadleśnictwo Zaporowo,
Komenda Hufca ZHP Braniewo oraz Braniewskie Centrum Kultury.

W niedzielę 4 października br. o godzinie 12.00 w obiekcie Braniewskiego Centrum Kultury zebrali się uczestnicy wszystkich tras gdzie posilili się tradycyjną grochówką. Otwarcia uroczystego zakończenia rajdu dokonała komendant rajdu Janina Lichota, która na wstępie powitała przybyłych gości w osobach:

Leszka Dziąga – Starosty Braniewskiego,
Tomasza Sielickiego – Wójta gm. Braniewo (zarazem uczestnika rajdu)
Agnieszki Banaś – Prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Elblągu
Jolanty Mienickiej – Kierownika Klubu Wojskowego

Następnie komendant oddała głos dla prowadzącego ceremonię zakończenia Czesława Kozłowskiego. Na wstępie podziękował On wszystkim uczestnikom za aktywny udział w rajdzie, a także wyraził podziękowanie sponsorom za wsparcie finansowe, a szczególnie dla głównego sponsora Starostwa Powiatowego w Braniewie, które w większości sfinansowało koszty rajdu. Prowadzący podziękował też za wsparcie rajdu przez „Piekarnię Warmińską” w Braniewie, restaurację „Orient” w Braniewie oraz Dyrekcję BCK w Braniewie za udostępnienie Sali oraz obsługi technicznej.

Po czym prowadzący oddał głos dla Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Elblągu Agnieszki Banaś, która pozdrowiła wszystkich zebranych i podziękowanie za udział dla uczestników rajdu. Poprosiła na scenę V-ce Prezes KT „Figa” Helenę Kozłowską, z którą dokonała ceremonii wręczenia odznak turystycznych dla młodzieży braniewskich szkół. Złotą Odznakę Siedmiomilowe Buty otrzymała Julia Pawłowska, Srebrną Odznakę Siedmiomilowe Buty otrzymali: Maria Buk, Anastazja Mroczek i Maciej Ronowski, a Popularne Odznaki Turystyki Pieszej wręczono dla: Juli Balickiej oraz Aleksandry Jurewicz.

Następnie poproszono na scenę Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga oraz Wójta gm. Braniewo Tomasza Sielickiego, którzy wygłosili okolicznościowe wystąpienia – po czym obydwaj Panowie wspólnie z Prezes Zarządu Oddziału PTTK dokonali wręczenia odznaki Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej dla Zbigniewa Kędziory, która przyznana została, na wniosek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie, za długoletnią działalność i wybitne zasługi dla rozwoju turystyki pieszej.

Następnie prowadzący poprosił kierowników tras o przekazanie informacji o przebiegu swoich tras – po czym kierownicy wspólnie ze Starostą i Wójtem wręczyli wszystkim grupom rajdowym oraz grupom rodzinnym stosowne dyplomy i nagrody za udział w rajdzie. Wręczono także upominki w konkursie na najpiękniejszy bukiet jesienny, a także dla najmłodszego uczestnika, dla najstarszego uczestnika, najliczniejszej grupy rajdowej, za promocję turystyki motocyklowej oraz za promocję turystki rowerowej.

W przerywnikach muzycznych prezentowały się grupy „Stare Buty” z Olsztyna oraz Arkadiusz Witkowski z harcerzami z Hufca ZHP w Braniewie.

Podsumowania i ceremonii zakończenia rajdu dokonał Prezes Klubu Figa Zbigniew Kędziora, który zaprosił uczestników na kolejny październikowy rajd „ Złaz Andrzejkowy”.

Poniżej relacja fotograficzna z Rajdu.