REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO DO SPOTU PROMUJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM

REGULAMIN KONKURSU

NA HASŁO DO SPOTU PROMUJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

W RUCHU DROGOWYM

1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU.

1.1. Starosta Braniewski, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs dla seniorów na HASŁO DO SPOTU PROMUJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM.

1.2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego hasła, które oficjalnie będzie promowało bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym.

1.3. Hasło zostanie wykorzystane w spocie, materiałach prasowych publikowanych na stronie internetowej starostwa, facebooku oraz w lokalnych mediach, umieszczone również będzie na plakatach.

1.4. Zgłoszenie haseł do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie ich na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez nich wydawanych (np. spotach różnego rodzaju, materiałach informacyjnych np. na plakatach, ulotkach etc.).

2. UCZESTNICY KONKURSU.

2.1. Konkurs jest skierowany do seniorów – mieszkańców powiatu braniewskiego.

2.2. Senior to osoba w wieku od 55 lat zamieszkująca na terenie powiatu braniewskiego.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: – dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ oraz akceptacja postanowień Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

2.3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 hasła.

Regulamin Konkursu Razem Bezpieczniej