Rejestracja pojazdów / wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami. Zmiana obsługi interesantów z uwagi na stan epidemii.

Szanowni Państwo.

       Z uwagi na zwiększające się zagrożenie epidemiczne Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Braniewie od dnia 06 listopada 2020 r. (piątek) do odwołania wprowadza zdalny sposób obsługi interesantów.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku powinny zastosować się do poniższych procedur:

1. Interesant chcący złożyć wniosek w Wydziale Komunikacji i Transportu będzie zobowiązany:

a) pobrać wniosek ze strony internetowej urzędu (wnioski do pobrania poniżej)

lub

b) odebrać osobiście wniosek wyłożony w biurze podawczym umieszczonym w holu budynku przy wejściu.

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oryginały dokumentów):

– przesłać listem poleconym (przesyłką kurierską) na adres urzędu:

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wydział Komunikacji i Transportu
Pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

lub

– złożyć w skrzynce podawczej.
Dokumenty składane w skrzynce podawczej bezwzględnie muszą być zapakowane
w sposób uniemożliwiający ich otwarcie (w zaklejonej kopercie).

3. Po rozpatrzeniu sprawy, dokumenty będą, w zależności od zaznaczonej przez interesanta we wniosku opcji:
– odsyłane, na koszt składającego wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres podany we wniosku

lub 

– przekazywane osobiście w holu urzędu po wcześniejszym ustaleniu godziny odbioru. 
Istotnym jest punktualne przybycie na umówioną godzinę. W przypadku braku interesanta, dokumenty będą odsyłane za pośrednictwem operatora pocztowego na koszt składającego wniosek. 

4. W trybie zdalnym będą przyjmowane TYLKO i WYŁĄCZNIE WNIOSKI DOTYCZĄCE:

– Nowych pojazdów zakupionych w salonie,

– Pojazdów sprowadzonych po raz I na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– Wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej w przypadku jej kradzieży lub zagubienia, 

– Wydania profilu Kandydata na kierowcę (PKK),

– Wymiany prawa jazdy kierowcom zawodowym,

– Wnioski o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

5. Zgłoszenia kupna (nabycia), sprzedaży (zbycia), wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na jego kasację będą przyjmowane tylko i wyłącznie:

a) za pośrednictwem platformy epuap przesyłając czytelny skan wniosku oraz umowy kupna-sprzedaży (nabycie – zbycie);

b) poprzez przesłanie droga listową wraz z niezbędnymi załącznikami (wyrejestrowanie);

c) złożenie w skrzynce podawczej, przy czym zwrotnie dokumenty będą wysyłane listem na adres podany we wniosku (nabycie – zbycie – wyrejestrowanie).

6. Inne sprawy związane:

– z pojazdem tj: dopisanie współwłaściciela, montaż instalacji gazowej, wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik lub montaż haka holowniczego

oraz 

– sprawy związane z prawem jazdy (zmiana danych w dokumencie)

z uwagi na niższą rangę będą obsługiwane po ponownym otwarciu wydziału. 

7. Sprawy związane z transportem drogowym, nadzorem na stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców będą rozpatrywane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 55 644 02 57. 

    Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa danych w sieci, Wydział Komunikacji i Transportu nie będzie przyjmować wniosków przesłanych na mail wydziału lub starostwa. 

W przypadku pytań bądź wątpliwości zwracamy się z prośbą o kontakt telefoniczny.

   Osoby, które posiadają miejsce zamieszkania w innym powiecie obowiązane są do zachowania właściwości miejscowej. Zameldowanie na terenie Powiatu Braniewskiego nie jest tożsame z zamieszkaniem. Przypominamy, że we wniosku wpisuje się miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z kartą informacyjną:

Podajemy numery telefonów do kontaktu:

Rejestracja pojazdów:

Stanowisko nr 1 – 55 644 02 59
Stanowisko nr 2 – 55 644 02 58
Stanowisko nr 3 – 55 644 02 62
Stanowisko nr 4 – 55 644 02 65

Prawa jazdy:

Stanowisko nr 1 – 55 644 02 66
Stanowisko nr 2 – 55 644 02 60

Transport drogowy, nadzór nad SKP i OSK

                            55 644 02 57

Fax do wydziału
                            55 644 02 61

Wnioski wraz z instrukcją dostępne są na stronie:

http://bip.powiat-braniewo.pl/sprawa-do-zalatwienia/353/rejestracja-pojazdow-wydawanie-uprawnien-do-kierowania-pojazdami